Sommarvattnet kommer att börja kopplas på den 23/4. Om vi inte stöter på något större läckage i ledningssystemet så skall alla ha  vatten till Valborg.