Fiske

Föreningen äger fiskerätten på föreningens vatten, dvs de vattenområden som finns utanför föreningens stränder och sträcker sig till stamfastigheternas yttergräns, dock max 300 m från stranden (se karta för ungefärlig avgränsning)

I Mälaren gäller det fria handredskapsfisket. Alla har rätt att fritt fiska med handredskap, meta, spinnfiska, pilka och pimpla.

På föreningens fiskevatten har tomtägare dessutom rätt att fiska med nät  enligt följande:

  • Ett nät per tomtägare, längd max 30 m.
  • Avstånd mellan nät minst 30 m.
  • Nät får läggas i sjön tidigast kl. 18.00 och tas upp senast kl. 09.00 efterföljande dag.
  • Nät skall markeras med boj märkt med tomtägarens namn, adress och telefonnummer. Dunkar och dylikt är inte tillåtna som bojar eller markeringar.

Det finns både flodkräfta och signalkräfta i Mälaren. Om det finns något bestånd i förenings vatten är för närvarade okänt. Om någon vill försöka sig på kräftfiske gäller följande:

  • Fiske är tillåtet från den 15 augusti till 30 september
  • Max 10 burar per fastighet
  • Burar skall vara märkta med tomtägarens namn, adress och telefonnummer

Tomtägare kan inte överlåta sin fiskerätt i föreningens vatten till utomstående person. Andra personer får dock följa med och delta i fisket.

När det gäller fredningstider, fångstredskaps utformning, minimimått m.m. hänvisas till Länsstyrelsens bestämmelser för fiske i Mälaren.

31 oktober, 2023