Fakturorna på medlemsavgiften 2021 har nu gått ut per post. Tyvärr så har bankgironummret för betalning inte kommit med på grund avett fel i redovisningsbyråns faktureringssystem. Meddelande om bankgironummer att betala till kommer att sändas ut per E-post samt per brev till de som inte har E-post.