Provtagning på vårt vatten har skett den 27:e mars i enlighet med den provtagningsplan som gäller för föreningen. Prover togs i Pumphuset och i ett kök.

Bedömningen är att vattnet är Tjänligt vilket innebär att det kan användas utan problem.

Några detaljer för uppmätta värden:

  • Halten e-koli var 0 enheter i pumphuset och 0 i köket
  • Halten Koliforma bakterier var 0 enheter i pumphuset och 0 i köket.
  • Halten Odlingsbara mikroorganismer var 4 i köket.
  • Radonvärdet är 67 Bequerel/l.