Gemensamma områden

Många vägar har planerat för sina respektive gemensamma städdagar. Om ni samlar sly och småträd i högar med rotsidan mot väg eller körbar stig, så kan Göran Olssén plocka upp det och köra till Ekbacken. Observera: detta gäller enbart det som röjts på allmänningar; det som kommer från privata tomter hanterar varje fastighet själv.

Eldning

Om man önskar elda grenar och ris är eldningstiderna den 15-31:a oktober. För mer info, vänligen se Enköping kommuns hemsida.

På kommunens hemsida kan ni även ansöka om dispens för eldning andra tider. Notera att dispens enbart kan sökas per enskild fastighet och tomt — föreningen kan inte ansöka om gemensam dispens.