Vi har under dagen haft ett vattenutflöde på 4-5 kubikmeter per timme  mot normalt en kubikmeter. Vattentanken har därför tömts och fyllts flera gånger  och med vattenavbrott som följd. Det finns  alltså fortfarande ett stor vattentapp  någonstans. En uppmärksam medlem hittade i morse en fastighetsventil som stod vidöppen och sprutade vatten över omgivningen men det finns  uppenbarligen flera problem att hitta. Vi ber därför alla att hålla uppsikt efter vatten i diken eller  andra tecken på en vattenläcka. Ta gärna  en extra kvällspromenad längst din väg.