ÖMT har fått tillstånd från Enköpings kommun till en förläng eldningsperiod  för våren 2018

Det är  tillåtet att elda trädgårdsavfall mellan den 29 mars och 6 maj  under förutsättning att kommunens och ÖMT:s regler för eldning följs.

Reglerna  för eldning finns  här:  Eldning _2018