Östra Märsövägen mellan Gäddvägsinfarterna kommer att stängas av i början av nästa vecka, dvs. vecka 49. Anledningen är att vi upptäckt att en trumma för avvattning gått av någonstans under vägen och att det därmed  finns risk för skador på vägunderbyggnaden genom bortspolning av material.

Vi kommer därför att behöva gräva upp tvärs vägen för att lägga en ny trumma. Vi kan idag inte säga hur lång tid arbetet kommer att ta.

Under avstängningen kommer trafiken att ledas förbi via Gäddvägen