Om föreningen

Östra Märsöns Tomtägareförening förvaltar våra gemensamma anläggningar efter de riktlinjer som finns i stadgarna och i enlighet med de beslut som fattas vid årsmötet. Styrelsen väljs vid årsmötet. Föreningen har också brygg- och badansvariga samt ansvariga för vatten- och avloppsanläggningar samt föreningens mark. Vidare är området indelat i sektioner med vardera en kontaktperson. Det är till kontaktpersonen man i första hand skall vända sig om man har några frågor, önskemål eller påpekanden, men det går också bra att kontakta styrelsen direkt.

Vilka föreningens funktionärer är publiceras varje år i protokollet från årsmötet men kan också hittas under Förtroendevalda och Kontakter på föreningens webbplats.

Du underlättar föreningens arbete genom att:

  • Ta del av de skrivelser, protokoll mm som kommer från föreningen och följa de uppmaningar de eventuellt innehåller. Meddelanden från föreningens styrelse och funktionärer publiceras alltid på föreningens web-plats (www.ostramarson.com), sätts upp på föreningens anslagstavla samt i vissa fall även på de små anslagstavlorna vid brevlådorna. Vid viktigare eller brådskande ärenden sänds information även ut på e-post eller delas ut i brevlådorna.
  • Anmäla adressändringar och ägarbyten till sekreteraren, kassören eller informationsansvarig så att medlemsförteckningen kan hållas aktuell.
  • Följa bestämmelserna inom området.
  • Betala medlemsavgiften inom föreskriven tid.
  • Ställa upp på föreningsmöten.
  • Ställa upp på arbetsdagar och annat som föreningen eller din kontaktperson kallar till.
  • Hålla rent och snyggt inom hela området.
  • Spara på hushållsvattnet.
  • Följa hastighetsbegränsningen till 30 km/tim inom området.

17 december, 2023