Bryggor och båtar

Här finns all information om bryggor och båtplatser samlat.

Fullständiga regler och anvisningar för båtplatser hittas här
Kontaktuppgifter till bryggkommittén hittas här
Länk till en karta över samtliga bryggor som tillhör ÖMTF: Karta bryggor

Registret uppdateras löpande – avvikelser kan förekomma.
BryggaPlatsInnehavare
Dansbana högerD60Aborrvägen 10
Dansbana högerD62Aborrvägen 11
Dansbana vänsterD35Aborrvägen 12
Dansbana högerD69Aborrvägen 13
Dansbana vänsterD33Aborrvägen 14
Dansbana högerD80Aborrvägen 17
Dansbana vänsterD9Aborrvägen 19
Dansbana vänsterD24Aborrvägen 20
Dansbana vänsterD27Aborrvägen 23
Dansbana vänsterD21Aborrvägen 24
Dansbana vänsterD25Aborrvägen 24
Dansbana vänsterD5Aborrvägen 25
Dansbana vänsterD16Aborrvägen 27
Dansbana högerD67Aborrvägen 28
Dansbana högerD63Aborrvägen 3
GäddvägsbrygganG24Aborrvägen 30
GäddvägsbrygganG18Aborrvägen 32
Dansbana högerD78Aborrvägen 4
Dansbana högerD70Aborrvägen 42
Dansbana högerD66Aborrvägen 44
Dansbana vänsterD28Aborrvägen 46
Dansbana vänsterD38Aborrvägen 48
Dansbana högerD53Aborrvägen 8
GäddvägsbrygganG47Aborrvägen 9
BraxvägsbrygganB1Braxvägen 1
BraxvägsbrygganB12Braxvägen 10
BraxvägsbrygganB15Braxvägen 12
IdvägsbrygganI12Braxvägen 12
BraxvägsbrygganB6Braxvägen 13
BraxvägsbrygganB4Braxvägen 14
BraxvägsbrygganB13Braxvägen 15
BraxvägsbrygganB14Braxvägen 16
BraxvägsbrygganB10Braxvägen 20
IdvägsbrygganI3Braxvägen 21
BraxvägsbrygganB8Braxvägen 23
BraxvägsbrygganB3Braxvägen 3
BraxvägsbrygganB11Braxvägen 30
BraxvägsbrygganB9Braxvägen 4
BraxvägsbrygganB7Braxvägen 5
BraxvägsbrygganB5Braxvägen 7
BraxvägsbrygganB2Braxvägen 8
Lake-GösbrygganLG46Braxvägen 9
BraxvägsbrygganB16EJ TILLGÄNGLIG
Dansbana högerD45EJ TILLGÄNGLIG
Dansbana högerD47EJ TILLGÄNGLIG
Dansbana högerD87EJ TILLGÄNGLIG
Dansbana vänsterD39EJ TILLGÄNGLIG
GäddvägsbrygganG1EJ TILLGÄNGLIG
GäddvägsbrygganG3EJ TILLGÄNGLIG
GäddvägsbrygganG5EJ TILLGÄNGLIG
IdvägsbrygganI15EJ TILLGÄNGLIG
Lake-GösbrygganLG45EJ TILLGÄNGLIG
Dansbana vänsterD2Gäddvägen 10
Dansbana vänsterD29Gäddvägen 11
GäddvägsbrygganG20Gäddvägen 15
GäddvägsbrygganG27Gäddvägen 16
GäddvägsbrygganG42Gäddvägen 17
Dansbana vänsterD14Gäddvägen 2
GäddvägsbrygganG37Gäddvägen 20
GäddvägsbrygganG48Gäddvägen 21
GäddvägsbrygganG23Gäddvägen 24
GäddvägsbrygganG30Gäddvägen 25
GäddvägsbrygganG33Gäddvägen 26
GäddvägsbrygganG29Gäddvägen 27
GäddvägsbrygganG44Gäddvägen 29
Dansbana högerD58Gäddvägen 3
GäddvägsbrygganG10Gäddvägen 30
GäddvägsbrygganG6Gäddvägen 31
GäddvägsbrygganG39Gäddvägen 32
GäddvägsbrygganG7Gäddvägen 34
GäddvägsbrygganG21Gäddvägen 35
GäddvägsbrygganG15Gäddvägen 36
GäddvägsbrygganG34Gäddvägen 37
GäddvägsbrygganG14Gäddvägen 38
GäddvägsbrygganG13Gäddvägen 39
Dansbana vänsterD19Gäddvägen 4
GäddvägsbrygganG45Gäddvägen 40
GäddvägsbrygganG17Gäddvägen 42
GäddvägsbrygganG40Gäddvägen 43
GäddvägsbrygganG46Gäddvägen 45
Dansbana högerD77Gäddvägen 46
Dansbana högerD65Gäddvägen 47
Dansbana vänsterD4Gäddvägen 48
Dansbana vänsterD44Gäddvägen 5
Dansbana vänsterD43Gäddvägen 50
Dansbana vänsterD8Gäddvägen 51
Dansbana högerD75Gäddvägen 52
Dansbana vänsterD41Gäddvägen 53
Dansbana högerD84Gäddvägen 56
Dansbana högerD61Gäddvägen 57
Dansbana högerD82Gäddvägen 59
Dansbana vänsterD10Gäddvägen 6
Dansbana högerD72Gäddvägen 61
Dansbana högerD88Gäddvägen 7
Dansbana vänsterD23Gäddvägen 8
Dansbana högerD49Gäddvägen 9
Dansbana högerD83Gösvägen 10
Lake-GösbrygganLG2Gösvägen 11
Dansbana vänsterD26Gösvägen 12
GäddvägsbrygganG8Gösvägen 13
Dansbana vänsterD30Gösvägen 14
GäddvägsbrygganG16Gösvägen 15
Dansbana högerD52Gösvägen 16
Dansbana vänsterD32Gösvägen 17
Dansbana vänsterD17Gösvägen 18
Dansbana högerD54Gösvägen 2
Lake-GösbrygganLG15Gösvägen 23
GäddvägsbrygganG22Gösvägen 26
Dansbana vänsterD18Gösvägen 27
GäddvägsbrygganG9Gösvägen 28
Dansbana vänsterD13Gösvägen 3
GäddvägsbrygganG11Gösvägen 30
GäddvägsbrygganG26Gösvägen 31
Lake-GösbrygganLG35Gösvägen 33
Lake-GösbrygganLG30Gösvägen 35
Dansbana vänsterD12Gösvägen 38
GäddvägsbrygganG28Gösvägen 39
Lake-GösbrygganLG7Gösvägen 40
Lake-GösbrygganLG22Gösvägen 41
Lake-GösbrygganLG14Gösvägen 42
Lake-GösbrygganLG34Gösvägen 43
Dansbana högerD71Gösvägen 44
Lake-GösbrygganLG9Gösvägen 45
Dansbana vänsterD37Gösvägen 46
Lake-GösbrygganLG39Gösvägen 46
Lake-GösbrygganLG36Gösvägen 48
Lake-GösbrygganLG3Gösvägen 49
Lake-GösbrygganLG24Gösvägen 5
Dansbana högerD85Gösvägen 50
Lake-GösbrygganLG28Gösvägen 50
GäddvägsbrygganG36Gösvägen 52
Lake-GösbrygganLG40Gösvägen 54
Lake-GösbrygganLG25Gösvägen 56
Lake-GösbrygganLG27Gösvägen 58
Dansbana vänsterD15Gösvägen 6
Lake-GösbrygganLG8Gösvägen 60
Lake-GösbrygganLG26Gösvägen 62
Lake-GösbrygganLG23Gösvägen 7
Dansbana högerD68Gösvägen 9
IdvägsbrygganI7Idvägen 1
IdvägsbrygganI11Idvägen 10
IdvägsbrygganI6Idvägen 13
IdvägsbrygganI13Idvägen 18
IdvägsbrygganI14Idvägen 20
IdvägsbrygganI10Idvägen 4
IdvägsbrygganI9Idvägen 6
IdvägsbrygganI2Idvägen 7
IdvägsbrygganI5Idvägen 8
IdvägsbrygganI8Idvägen 9
Lake-GösbrygganLG11Lakevägen 1
Lake-GösbrygganLG6Lakevägen 10
Dansbana vänsterD20Lakevägen 11
Lake-GösbrygganLG17Lakevägen 12
Lake-GösbrygganLG32Lakevägen 13
Lake-GösbrygganLG1Lakevägen 14
Lake-GösbrygganLG5Lakevägen 15
Dansbana vänsterD6Lakevägen 16
Lake-GösbrygganLG18Lakevägen 18
Lake-GösbrygganLG42Lakevägen 20
Lake-GösbrygganLG33Lakevägen 24
Lake-GösbrygganLG13Lakevägen 26
Lake-GösbrygganLG44Lakevägen 28
Lake-GösbrygganLG29Lakevägen 3
Lake-GösbrygganLG38Lakevägen 30
Lake-GösbrygganLG47Lakevägen 32
Lake-GösbrygganLG4Lakevägen 4
Lake-GösbrygganLG12Lakevägen 5
Lake-GösbrygganLG10Lakevägen 7
Lake-GösbrygganLG16Lakevägen 8
Lake-GösbrygganLG20Lakevägen 9
Dansbana högerD74VAKANT
Dansbana högerD46VAKANT
Dansbana högerD48VAKANT
Dansbana högerD50VAKANT
Dansbana högerD51VAKANT
Dansbana högerD55VAKANT
Dansbana högerD56VAKANT
Dansbana högerD57VAKANT
Dansbana högerD59VAKANT
Dansbana högerD64VAKANT
Dansbana högerD73VAKANT
Dansbana högerD76VAKANT
Dansbana högerD79VAKANT
Dansbana högerD81VAKANT
Dansbana högerD86VAKANT
Dansbana vänsterD1VAKANT
Dansbana vänsterD3VAKANT
Dansbana vänsterD7VAKANT
Dansbana vänsterD11VAKANT
Dansbana vänsterD22VAKANT
Dansbana vänsterD31VAKANT
Dansbana vänsterD34VAKANT
Dansbana vänsterD36VAKANT
Dansbana vänsterD40VAKANT
Dansbana vänsterD42VAKANT
GäddvägsbrygganG2VAKANT
GäddvägsbrygganG4VAKANT
GäddvägsbrygganG12VAKANT
GäddvägsbrygganG19VAKANT
GäddvägsbrygganG25VAKANT
GäddvägsbrygganG31VAKANT
GäddvägsbrygganG32VAKANT
GäddvägsbrygganG35VAKANT
GäddvägsbrygganG38VAKANT
GäddvägsbrygganG41VAKANT
GäddvägsbrygganG43VAKANT
GäddvägsbrygganG49VAKANT
IdvägsbrygganI1VAKANT
IdvägsbrygganI4VAKANT
Lake-GösbrygganLG19VAKANT
Lake-GösbrygganLG21VAKANT
Lake-GösbrygganLG31VAKANT
Lake-GösbrygganLG37VAKANT
Lake-GösbrygganLG41VAKANT
Lake-GösbrygganLG43VAKANT
Lake-GösbrygganLG48VAKANT

31 oktober, 2023