Bryggor och båtplatser

På vårt område finns ett antal bryggor där föreningen tillhandahåller båtplats till föreningens medlemmar.

Båtplatserna tillhör föreningen och en fastighet har ingen äganderätt till en båtplats. Detta innebär att båtplatsen inte kan överlåtas vid fastighetsförsäljning och den kan heller inte hyras ut eller, annat än tillfälligtvis, lånas ut.

  • Länk till en karta över samtliga bryggor som tillhör föreningen: Karta bryggor

Register

Använd sökrutan och sök på platsnummer ELLER adress.

Registret uppdateras löpande.
Avvikelser kan förekomma. Kontakta då bryggansvarig.

SENAST UPPDATERAD 2024-05-17
BryggaPlatsOrienteringInnehavare
BraxvägsbrygganB1VänsterBraxvägen 1
BraxvägsbrygganB10HögerBraxvägen 20
BraxvägsbrygganB11VänsterBraxvägen 30
BraxvägsbrygganB12HögerBraxvägen 10
BraxvägsbrygganB13VänsterBraxvägen 15
BraxvägsbrygganB14HögerBraxvägen 16
BraxvägsbrygganB15VänsterBraxvägen 12
BraxvägsbrygganB16HögerEJ TILLGÄNGLIG
BraxvägsbrygganB2HögerBraxvägen 8
BraxvägsbrygganB3VänsterBraxvägen 3
BraxvägsbrygganB4HögerBraxvägen 14
BraxvägsbrygganB5VänsterBraxvägen 7
BraxvägsbrygganB6HögerBraxvägen 13
BraxvägsbrygganB7VänsterBraxvägen 5
BraxvägsbrygganB8HögerBraxvägen 23
BraxvägsbrygganB9VänsterBraxvägen 4
Dansbana vänsterD1VänsterVAKANT
Dansbana vänsterD2HögerVAKANT
Dansbana vänsterD3VänsterVAKANT
Dansbana vänsterD4HögerVAKANT
Dansbana vänsterD5VänsterVAKANT
Dansbana vänsterD6HögerVAKANT
Dansbana vänsterD7VänsterVAKANT
Dansbana vänsterD8HögerVAKANT
Dansbana vänsterD9VänsterAborrvägen 19
Dansbana vänsterD10HögerGäddvägen 6
Dansbana vänsterD11VänsterVAKANT
Dansbana vänsterD12HögerGösvägen 38
Dansbana vänsterD13VänsterGösvägen 3
Dansbana vänsterD14HögerGäddvägen 2
Dansbana vänsterD15VänsterVAKANT
Dansbana vänsterD16HögerAborrvägen 27
Dansbana vänsterD17VänsterVAKANT
Dansbana vänsterD18HögerGösvägen 27
Dansbana vänsterD19VänsterGäddvägen 4
Dansbana vänsterD20HögerLakevägen 11
Dansbana vänsterD21VänsterAborrvägen 24
Dansbana vänsterD22HögerVAKANT
Dansbana vänsterD23VänsterGäddvägen 8
Dansbana vänsterD24HögerAborrvägen 20
Dansbana vänsterD25VänsterVAKANT
Dansbana vänsterD26HögerGösvägen 12
Dansbana vänsterD27VänsterVAKANT
Dansbana vänsterD28HögerVAKANT
Dansbana vänsterD29VänsterGäddvägen 11
Dansbana vänsterD30HögerGösvägen 16
Dansbana vänsterD31VänsterVAKANT
Dansbana vänsterD32HögerVAKANT
Dansbana vänsterD33VänsterAborrvägen 14
Dansbana vänsterD34HögerVAKANT
Dansbana vänsterD35VänsterVAKANT
Dansbana vänsterD36HögerVAKANT
Dansbana vänsterD37VänsterGösvägen 46
Dansbana vänsterD38HögerAborrvägen 48
Dansbana vänsterD39VänsterEJ TILLGÄNGLIG
Dansbana vänsterD40HögerVAKANT
Dansbana vänsterD41VänsterGäddvägen 53
Dansbana vänsterD42HögerVAKANT
Dansbana vänsterD43VänsterGäddvägen 50
Dansbana vänsterD44HögerGäddvägen 5
Dansbana högerD45VänsterEJ TILLGÄNGLIG
Dansbana högerD46HögerVAKANT
Dansbana högerD47VänsterEJ TILLGÄNGLIG
Dansbana högerD48HögerVAKANT
Dansbana högerD49VänsterGäddvägen 9
Dansbana högerD50HögerVAKANT
Dansbana högerD51VänsterVAKANT
Dansbana högerD52HögerVAKANT
Dansbana högerD53VänsterAborrvägen 8
Dansbana högerD54HögerVAKANT
Dansbana högerD55VänsterVAKANT
Dansbana högerD56HögerVAKANT
Dansbana högerD57VänsterVAKANT
Dansbana högerD58HögerGäddvägen 3
Dansbana högerD59VänsterVAKANT
Dansbana högerD60HögerAborrvägen 10
Dansbana högerD61VänsterGäddvägen 57
Dansbana högerD62HögerAborrvägen 29
Dansbana högerD63VänsterAborrvägen 3
Dansbana högerD64HögerVAKANT
Dansbana högerD65VänsterVAKANT
Dansbana högerD66HögerAborrvägen 44
Dansbana högerD67VänsterAborrvägen 28
Dansbana högerD68HögerVAKANT
Dansbana högerD69VänsterVAKANT
Dansbana högerD70HögerEJ TILLGÄNGLIG
Dansbana högerD71VänsterVAKANT
Dansbana högerD72HögerGäddvägen 61
Dansbana högerD73VänsterVAKANT
Dansbana högerD74HögerVAKANT
Dansbana högerD75VänsterVAKANT
Dansbana högerD76HögerVAKANT
Dansbana högerD77VänsterGäddvägen 46
Dansbana högerD78HögerAborrvägen 4
Dansbana högerD79VänsterVAKANT
Dansbana högerD80HögerAborrvägen 17
Dansbana högerD81VänsterEJ TILLGÄNGLIG
Dansbana högerD82HögerGäddvägen 59
Dansbana högerD83VänsterGösvägen 10
Dansbana högerD84HögerGäddvägen 56
Dansbana högerD85VänsterGösvägen 50
Dansbana högerD86HögerEJ TILLGÄNGLIG
Dansbana högerD87VänsterEJ TILLGÄNGLIG
Dansbana högerD88HögerGäddvägen 7
GäddvägsbrygganG1HögerVAKANT
GäddvägsbrygganG10VänsterGäddvägen 30
GäddvägsbrygganG11HögerGösvägen 30
GäddvägsbrygganG12VänsterVAKANT
GäddvägsbrygganG13HögerVAKANT
GäddvägsbrygganG14VänsterGäddvägen 38
GäddvägsbrygganG15HögerGäddvägen 36
GäddvägsbrygganG16VänsterGösvägen 15
GäddvägsbrygganG17HögerGäddvägen 42
GäddvägsbrygganG18VänsterAborrvägen 32
GäddvägsbrygganG19HögerGäddvägen 28
GäddvägsbrygganG2VänsterVAKANT
GäddvägsbrygganG20VänsterGäddvägen 15
GäddvägsbrygganG21HögerGäddvägen 35
GäddvägsbrygganG22VänsterGösvägen 26
GäddvägsbrygganG23HögerGäddvägen 24
GäddvägsbrygganG24VänsterAborrvägen 30
GäddvägsbrygganG25HögerVAKANT
GäddvägsbrygganG26VänsterVAKANT
GäddvägsbrygganG27HögerGäddvägen 16
GäddvägsbrygganG28VänsterGösvägen 39
GäddvägsbrygganG29HögerGäddvägen 27
GäddvägsbrygganG3HögerVAKANT
GäddvägsbrygganG30VänsterGäddvägen 25
GäddvägsbrygganG31HögerVAKANT
GäddvägsbrygganG32VänsterVAKANT
GäddvägsbrygganG33HögerGäddvägen 26
GäddvägsbrygganG34VänsterGäddvägen 37
GäddvägsbrygganG35HögerVAKANT
GäddvägsbrygganG36VänsterGösvägen 52
GäddvägsbrygganG37HögerGäddvägen 20
GäddvägsbrygganG38VänsterVAKANT
GäddvägsbrygganG39HögerGäddvägen 32
GäddvägsbrygganG4VänsterVAKANT
GäddvägsbrygganG40VänsterGäddvägen 43
GäddvägsbrygganG41HögerVAKANT
GäddvägsbrygganG42VänsterVAKANT
GäddvägsbrygganG43HögerVAKANT
GäddvägsbrygganG44VänsterGäddvägen 29
GäddvägsbrygganG45HögerGäddvägen 40
GäddvägsbrygganG46VänsterGäddvägen 45
GäddvägsbrygganG47HögerAborrvägen 9
GäddvägsbrygganG48VänsterGäddvägen 21
GäddvägsbrygganG49HögerVAKANT
GäddvägsbrygganG5HögerVAKANT
GäddvägsbrygganG6VänsterVAKANT
GäddvägsbrygganG7HögerGäddvägen 34
GäddvägsbrygganG8VänsterGösvägen 13
GäddvägsbrygganG9HögerGösvägen 28
IdvägsbrygganI1VänsterVAKANT
IdvägsbrygganI10HögerIdvägen 4
IdvägsbrygganI11VänsterIdvägen 10
IdvägsbrygganI12HögerBraxvägen 12
IdvägsbrygganI13VänsterIdvägen 18
IdvägsbrygganI14HögerIdvägen 20
IdvägsbrygganI15VänsterEJ TILLGÄNGLIG
IdvägsbrygganI2HögerIdvägen 7
IdvägsbrygganI3VänsterBraxvägen 21
IdvägsbrygganI4HögerVAKANT
IdvägsbrygganI5VänsterIdvägen 8
IdvägsbrygganI6HögerVAKANT
IdvägsbrygganI7VänsterIdvägen 1
IdvägsbrygganI8HögerIdvägen 9
IdvägsbrygganI9VänsterIdvägen 6
Lake-GösbrygganLG1VänsterLakevägen 14
Lake-GösbrygganLG2HögerVAKANT
Lake-GösbrygganLG3VänsterGösvägen 49
Lake-GösbrygganLG4HögerLakevägen 4
Lake-GösbrygganLG5VänsterVAKANT
Lake-GösbrygganLG6HögerVAKANT
Lake-GösbrygganLG7VänsterVAKANT
Lake-GösbrygganLG8HögerGösvägen 60
Lake-GösbrygganLG9VänsterVAKANT
Lake-GösbrygganLG10HögerLakevägen 7
Lake-GösbrygganLG11VänsterVAKANT
Lake-GösbrygganLG12HögerLakevägen 5
Lake-GösbrygganLG13VänsterLakevägen 26
Lake-GösbrygganLG14HögerVAKANT
Lake-GösbrygganLG15VänsterVAKANT
Lake-GösbrygganLG16HögerLakevägen 8
Lake-GösbrygganLG17VänsterLakevägen 12
Lake-GösbrygganLG18HögerLakevägen 18
Lake-GösbrygganLG19VänsterVAKANT
Lake-GösbrygganLG20HögerLakevägen 9
Lake-GösbrygganLG21VänsterVAKANT
Lake-GösbrygganLG22HögerLakevägen 18
Lake-GösbrygganLG23VänsterVAKANT
Lake-GösbrygganLG24HögerGösvägen 5
Lake-GösbrygganLG25VänsterGösvägen 56
Lake-GösbrygganLG26HögerLakevägen 24
Lake-GösbrygganLG27VänsterVAKANT
Lake-GösbrygganLG28HögerVAKANT
Lake-GösbrygganLG29VänsterLakevägen 3
Lake-GösbrygganLG30HögerGösvägen 35
Lake-GösbrygganLG31VänsterVAKANT
Lake-GösbrygganLG32HögerLakevägen 13
Lake-GösbrygganLG33VänsterVAKANT
Lake-GösbrygganLG34HögerGösvägen 43
Lake-GösbrygganLG35VänsterGösvägen 33
Lake-GösbrygganLG36HögerLakevägen 15
Lake-GösbrygganLG37VänsterVAKANT
Lake-GösbrygganLG38HögerVAKANT
Lake-GösbrygganLG39VänsterGösvägen 46
Lake-GösbrygganLG40HögerVAKANT
Lake-GösbrygganLG41VänsterVAKANT
Lake-GösbrygganLG42HögerLakevägen 20
Lake-GösbrygganLG43VänsterVAKANT
Lake-GösbrygganLG44HögerVAKANT
Lake-GösbrygganLG45VänsterEJ TILLGÄNGLIG
Lake-GösbrygganLG46HögerVAKANT
Lake-GösbrygganLG47VänsterLakevägen 32
Lake-GösbrygganLG48HögerLakevägen 32

24 januari, 2024