För att det inte skall bli några missförstånd beträffande  ansökan om båtplats så vill vi klarlägga att de som redan har en båtplats inte skall  ansöka på nytt. Vad som skrivs om ansökan  i   “Regler och anvisningar  för båtplats” gäller enbart de som tidigare  inte haft båtplats eller de som  vill  göra förändringar, exempelvis byta brygga eller anmäla  sin tilldelade plats som vilande.