Vattenförbrukningen på ön är fortfarande alldeles för hög.

Vi ber alla att kontrollera sina glimpostventiler. Säkerställ att ventilen är fullt öppnad samt lyssna efter porlande eller pysande ljud från marken. Om ni hittar ett misstänkt läckage så informera oss på styrelsen@ostramarson.com

Vi kommer förhoppningsvis kunna drifta det nya borrhålet under veckan som kommer. Vi väntar på ett godkänt vattenprov vars resultat ska komma senast på onsdag.
Vi hoppas att detta gör att vi fortsättningsvis slipper stänga av vattnet. Men eftersom förbrukningen är så hög så finns det inga garantier för det. Förbrukningen måste ned.

Om vi inte får önskad effekt både vad gäller förbrukningen samt igångsättande av nya brunnen så kommer vi utföra en läcksökning liknande den som gjordes i vintras.
Men om alla hjälps åt att kontrollera sina ventiler och i övrigt tänka på hur ni använder vattnet, så hoppas vi slippa den kostnaden.

Har ni frågor om vattnet skicka dessa till styrelsen@ostramarson.com så svarar vi så fort vi kan.

Med vänlig hälsning,
Styrelsen